Assessorament integral entre professionals

Àgora

agora
pime

PIME

Comptem amb un equip d’especialistes en les necessitats específiques del les PIMES, per tal d’assessorar als clients en els diferents àmbits legals, econòmics i financers.

grans empreses

GRAN EMPRESA

Assessorar als clients en els diferents àmbits legals, econòmics, financers, matèria Laboral i de Recursos Humans. El compliment de les obligacions, així com l’optimització dels negocis.

autonoms

AUTÒNOMS

Cobrim les necessitats específiques dels autònoms i emprenedors, per tal d’assessorar als clients en els diferents àmbits legals, econòmics i financers.

particulars

PARTICULARS

Comptem amb un ampli ventall de serveis dirigits a particulars o persones físiques, relacionats amb les obligacions administratives i fiscals en les diferents matèries legals.

Què fem

SERVEIS
  ÀREA ASSESSORIA
 • Gestió fiscal - tributària
 • Gestió Comptable
 • Gestió Laboral
 • Plans d'Igualtat
 • Gestoria Administrativa
 • Fiscalitat Particular
  ÀREA CONSULTORIA
 • Empresa familiar
 • Consultoria
 • Estalvis i inversions
 • Formació
 • Comunicació
  ÀREA RRHH
 • Selecció de personal
 • Coaching empresarial
 • Externalització de RRHH
 • Clima laboral
 • Formació a mida
  ÀREA ADVOCATS
 • Dret Mercantil
 • Dret Laboral
 • Dret Civil i de Família
 • Dret Penal - Compliance
 • Dret Administratiu
 • Protecció de Dades
 • Canal de Denúncies
  ÀREA AUDITORIA
 • De comptes
 • Socio-Laboral
  ÀREA ASSEGURANCES
 • Assegurances
 • Crèdit i Caució
 • Plans de Pensions