Gran Empresa

Gran Empresa

Àgora és una empresa fundada fa més de 30 anys i que actualment compta amb un equip de professionals en els diferents àmbits econòmics, legals i financers.

La formació contínua, aplicació de tecnologia i la vocació de servei ens ha permès consolidar un equip de treball especialitzat i d’alt valor tècnic, per tal de prestar l’assessorament òptim al client.

Comptem amb un equip d’especialistes en les necessitats específiques del les Grans Empreses, per tal d’assessorar als clients en els diferents àmbits legals, econòmics i financers. El compliment de les obligacions, així com l’optimització dels negocis i de la seva fiscalitat, juntament en l’assessorament en matèria Laboral i de Recursos Humans, ens porten a establir fortes relacions de confiança que van més enllà del propi negoci.

Ens encarreguem de tota la gestió dels diferents impostos i altres obligacions tributàries i en matèria laboral, tals com les declaracions d’IVA, IRPF o Seguretat Social. Realitzem un assessorament complert en matèria laboral, des de l’auditoria laboral a la confecció de les nòmines, passant per estudis de formes de retribució, polítiques retributives, o estudi de l’impacte dels impostos.

La gestió dels Recursos Humans de l’empresa és una de les necessitats més bàsiques en l’actual entorn empresarial, un àmbit on ens desenvolupem mitjançant l’externalització dels RRHH, la selecció de personal, avaluació de candidats o sessions de Coaching.

La nostra experiència de més de 30 anys assessorant patrimonialment als nostres clients ens ha convertit en experts a l’hora d’assessorar la contractació de les assegurances més adients a cada necessitat, així com la planificació i gestió de les inversions i productes d’estalvi.

El suport jurídic realitza les gestions pròpies del dret mercantil que afecten a les diferents formes de societat, tals com constitucions, ampliacions de capital o modificacions estatutàries, així com tots aquells litigis o pactes de caire mercantil.

 

Serveis

Gestió laboral

 • Confecció de nòmines 
 • Gestió de la Seguretat Social
 • Conflictivitat laboral
 • Elaboració de Plans d'Igualtat

Gestió econòmica i tributària

 • Altes d’autònoms i capitalització
 • Constitució de Societats i variacions
 • Comptabilitat i declaració d’Impost de Societats i altres obligacions tributàries
 • Declaracions d’Impostos particulars (IRPF, Lloguers, etc)

Tributació familiar i tramitació a organismes públics

 • Declaració de la Renda (IRPF) i d’altres declaracions a Hisenda
 • Tramitacions a diferents organismes com trànsit, CCAA i Ajuntaments
 • Permisos, ajudes i subvencions

Despatx d’advocats

 • Confecció de contractes privats i d’arrendament
 • Defensa jurídica
 • Dret Civil: herències, successions i divorcis

Gestió patrimonial

 • Assegurances
 • Estalvis
 • Inversions

Recursos Humans

 • Selecció de personal
 • Externalització del departament de RRHH
 • Coaching