Particulars

Particulars

Àgora és una empresa fundada fa més de 30 anys i que actualment compta amb un equip de professionals en els diferents àmbits econòmics, legals i financers. 

 La formació contínua, aplicació de tecnologia i la vocació de servei ens ha permès consolidar un equip de treball especialitzat i d’alt valor tècnic, per tal de prestar l’assessorament òptim al client.

Comptem amb un ampli ventall de serveis dirigits a particulars o persones físiques, relacionats amb les obligacions administratives i fiscals en les diferents matèries legals: Impost sobre la Renda, tramitacions a organismes públics.

La nostra experiència de més de 30 anys assessorant patrimonialment als nostres clients ens ha convertit en experts a l’hora d’assessorar la contractació de les assegurances més adients a cada necessitat, així com la planificació i gestió de les inversions i productes d’estalvi.

El suport jurídic realitza les gestions pròpies del dret civil, tals com herències, successions, donacions, divorcis... així com la redacció de tot tipus de contractes privats i la defensa dels interessos del client en litigis.

 

Serveis

Tributació i tramitació a organismes públics

  • Declaració de la Renda (IRPF) i d’altres declaracions a Hisenda
  • Tramitacions a diferents organismes com trànsit, CCAA i Ajuntaments
  • Permisos, ajudes i subvencions

Despatx d’advocats

  • Confecció de contractes privats i d’arrendament
  • Defensa jurídica
  • Dret Civil: herències, successions i divorcis

Gestió patrimonial

  • Assegurances
  • Estalvis
  • Inversions