Skip to main content

Prorrogada la suspensió dels desnonaments i del topall a la pujada del lloguer fins al 31 de desembre de 2022

Prorrogada la suspensió dels desnonaments i del topall a la pujada del lloguer fins al 31 de desembre de 2022

En el BOE del dia 26 de juny es va publicar el Reial Decret Llei 11/2022, de 25 de juny (RDL 11/2022), pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica.
suspensió desnonaments

En el BOE del dia 26 de juny es va publicar el Reial Decret Llei 11/2022, de 25 de juny (RDL 11/2022), pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica.
 
Entre les mesures contemplades en la norma destaquem:
1. Pròrroga de la suspensió dels desnonaments fins al 31 de desembre de 2022
S'amplia fins al 31 de desembre de 2022 la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments en els supòsits i d'acord amb els tràmits ja establerts (RD Llei 11/2020, de 31 de març), així com, la possibilitat fins al 31 de gener de 2023 de sol·licitar compensació per part de l'arrendador o propietari.
 
2. Pròrroga del límit del 2 per cent de la pujada dels lloguers fins al 31 de desembre de 2022

  • S'estableix una limitació extraordinària de l'actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge.
  • Es considera necessari prolongar fins al 31/12/2022 la limitació extraordinària de l'actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge, de manera que, a falta d'acord entre les parts, no pugui superar l'actualització de la renda el resultat d'aplicar la variació anual de l'índex de garantia de competitivitat. 

3. Consumidors vulnerables
Es prorroga fins al 31 de desembre de 2022 la mesura destinada als consumidors/es vulnerables, els quals no podran veure's afectats per la suspensió del subministrament d'energia elèctrica, gas natural i aigua, a més de la pròrroga a l'accés al bo social previst en l'art. 5 del Reial Decret Llei 8/2021.
 
4. Rebaixa dels abonaments transport
Per fomentar l'ús del transport públic, es recullen reduccions en el preu dels bons de transport del 50% per a la part estatal i del 30% per a la part autonòmiques o d'ajuntaments, amb entrada en vigor a partir de l'1 de setembre i fins al 31 de desembre de 2022.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com