Skip to main content

S'aproxima a l'edat de jubilació i té dubtes sobre quina serà la seva pensió?

S'aproxima a l'edat de jubilació i té dubtes sobre quina serà la seva pensió?

Està considerant la possibilitat de tancar o traspassar el seu negoci per jubilació? En arribar a l'edat de jubilació, és fonamental avaluar i planificar les accions més adequades per a la continuïtat de l'activitat, el traspàs o el tancament del negoci.
jubilació

Està considerant la possibilitat de tancar o traspassar el seu negoci per jubilació? S'aproxima a l'edat de jubilació i té dubtes sobre quina serà la seva pensió?

En arribar a l'edat de jubilació, és fonamental avaluar i planificar les accions més adequades per a la continuïtat de l'activitat, el traspàs o el tancament del negoci. Cal tenir en compte qüestions rellevants com la llicència de negoci, la possible formalització d'un contracte de traspàs, la subrogació del personal, la titularitat dels subministraments, així com les obligacions i les repercussions en àmbits laborals, fiscals, mercantils, entre d'altres.

És essencial considerar amb deteniment quin és el moment òptim per prendre una decisió, tant pel que fa al negoci com a la pensió de jubilació. Mitjançant un estudi previ, podrà planificar quina serà la seva pensió.

Per aquest motiu, abans de prendre qualsevol decisió definitiva, sol·liciti assessorament amb els nostres tècnics especialitzats per valorar les diverses opcions disponibles i les seves implicacions en els àmbits laboral, fiscal i jurídic.