Skip to main content

Tendències de Recursos Humans #2022

Tendències de Recursos Humans #2022

El departament de Persones és el responsable de gestionar els recursos humans d’una organització, fomentar l’atracció i retenir el talent. No obstant això, aquestes tasques poden veure’s afectades considerablement per diferents factors.
recursos humans

El nostre dia a dia està exposat a canvis constants i allò que avui és tendència, demà pot no ser-ho. Els últims anys s’ha accentuat la complexitat i volatilitat de la situació actual i els experts en Recursos Humans han jugat un paper clau.

El departament de Persones, és el responsable de gestionar els recursos humans d’una organització, fomentar l’atracció i retenir el talent. No obstant això, aquestes tasques poden veure’s afectades considerablement per diferents factors.  

A continuació, detallarem algunes tendències que qualsevol professional relacionat amb l’àmbit dels recursos humans hauria de tenir en compte per aquest 2022.

 

1. Treball híbrid

La pandèmia que es va viure l’any 2020 va obligar a fer canvis a marxes forçades. El teletreball va arribar per quedar-se i amb això la necessitat d’adaptar-nos a un nou paradigma.

Segurament anys enrere no ens hauríem imaginat mai treballant des d’una habitació o des del menjador de casa. No obstant això, a través d’una dualitat podem gaudir dels avantatges de treballar remotament i presencialment.

 

2. Salari emocional

Aquest concepte també es coneix com a “benestar laboral” i moltes organitzacions no saben donar-li el valor que es mereix. Saber desenvolupar i mantenir un entorn de treball atractiu i de pertinència és un dels factors claus perquè un treballador continuï vinculat amb l’empresa. La retribució econòmica ja no és l’únic motiu de retenció i apareixen altres circumstàncies que afavoreixen la satisfacció de les necessitats personals d’un professional.

 

3. Ambaixadors de marca

Un ambaixador de marca és aquella persona encarregada de transmetre opinions o informació sincera sobre un producte o servei. Aquesta estratègia té una gran acceptació per part dels receptors d’aquests missatges davant d’un mercat cada vegada més saturat.

 

4. Employee experience

També conegut com a “experiència de la persona treballadora”. Definim aquest concepte com el conjunt d’impactes que rep una persona treballadora des del moment que s’incorpora a l’empresa fins a la seva desvinculació amb la mateixa. Aquesta estratègia busca conèixer l’opinió de les persones col·laboradores, i així, millorar la relació entre treballador/a i empresari/ària. En aquest sentit, un treballador/a és la millor persona per ser ambaixadora i això comportarà grans beneficis, com per exemple: humanitzar la marca, augmentar la notorietat de l’empresa i fer-la més atractiva o “desitjable” per a futures persones col·laboradores.

 

5. Team Building

Un team building engloba aquelles activitats orientades a potenciar la cooperació entre els diferents membres de l’equip. Habitualment són dinàmiques que es poden organitzar fora de l’entorn de treball per reduir tensions diàries i millorar les relacions entre companys i companyes dins d’un àmbit laboral. A més, fomentar la complicitat, el riure i aprendre a conèixer-nos millor.

 

6. Upskilling & Reskiling (formació adaptativa)

Aquesta és una tendència mundial que busca millorar les habilitats i competències de les persones treballadores i afavorir un aprenentatge continu, tant per fomentar la promoció interna i reduir despeses de noves seleccions, com per fomentar un reciclatge professional del personal intern. Davant la complexitat de la situació actual, és molt important disposar de professionals actualitzats i especialitzats amb gran capacitat d’adaptació als canvis.

 

7. Igualtat i inclusió

Les noves generacions han crescut amb la ferma idea que s’ha de canviar el món i un reflex d’això  també va relacionat amb impulsar polítiques laborals inclusives i igualitàries. Cada vegada les empreses són més conscients que han d’incloure noves polítiques i així trencar amb els estereotips. La igualtat continua sent una assignatura pendent per a moltes organitzacions ja que, segons un estudi de la UE, les dones treballadores europees guanyen un 14% menys per hora que els homes. L’objectiu que persegueix la igualtat és establir mesures específiques per poder fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació per raó de sexe. A més a més, és fonamental augmentar el compromís amb la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual.

 

8. Transparència salarial

Un tema estretament lligat amb la igualtat, la transparència salarial donarà molt a parlar durant aquest 2022. Les institucions governamentals estan preparant plans d’actuació per incrementar les inspeccions relacionades en matèria  d’igualtat. Per aquest motiu és molt important posar-se al dia i així evitar qualsevol sanció econòmica. 

La transparència s’ha convertit en una de les principals exigències per part de les persones treballadores d’una organització i un puntal per a les relacions de llarga durada.  

 

9. Medi Ambient

Les noves generacions cada vegada tenen més interioritzat el fet de vincular-se amb una empresa que tingui cura del medi ambient. Existeixen un conjunt de pràctiques i hàbits que poden influir positivament durant l’activitat empresarial de l’organització com per exemple: l’ús de fonts d’aigua d’osmosi, fomentar l’emmagatzematge de documentació digital, mantenir una temperatura òptima, disposar dels contenidors de residus necessaris, entre d’altres.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com