Skip to main content

Implicacions en l'IVA de la venda de roba de segona mà a particulars

Implicacions en l'IVA de la venda de roba de segona mà a particulars

No es pot aplicar el règim especial del recàrrec d'equivalència de l'IVA per estar expressament exclòs per als béns que hagin estat utilitzats amb anterioritat (béns de segona mà). En relació amb els lliuraments de peces de roba usades, podria resultar d'aplicació el règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.
iva segunda mano

Com ja sap, des d'aquest gener del 2024 les plataformes digitals de compravenda, entre altres empreses, han de complir la Directiva europea DAC7, una norma que neix amb la voluntat d'evitar fraus i delictes fiscals. Segons aquesta Directiva, aplicacions com Wallapop, Vinted, Micolet o Micobooks, hauran d'aportar a l'Agència Tributària informació sobre les transaccions que es fan en els seus portals. De fet se sol·licita informació molt detallada dels seus venedors: dades personals, nombre de vendes fetes, diners obtinguts, taxes o impostos cobrats en la venda, etc. Però atenció, aquest requeriment d'informació només s'aplicarà quan els venedors compleixin uns criteris determinats: que els seus ingressos per aquestes vendes superin els 2.000 euros anuals o quan es facin més de 30 operacions en un any. És a dir, no s'aportarà la informació sobre tots els venedors, només els que tinguin les vendes esmentades

En aquest article volem informar-los sobre les principals implicacions fiscals i formals relacionades amb l'impost sobre el valor afegit (IVA) que poden afectar un negoci de venda de roba de segona mà a particulars dins de l'àmbit de la Unió Europea, complint amb les normatives vigents establertes en la Llei 37/1992 de l'IVA i el Reglament de facturació, així com altres disposicions rellevants.

Subjecció a l'IVA

D'acord amb l'article 4.U de la Llei 37/1992, estan subjectes a l'IVA tots els lliuraments de béns i prestacions de serveis fets en l'àmbit espacial de l'impost per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat empresarial o professional. Això inclou les vendes de roba de segona mà que vostè faci.

L'article 5 de la mateixa llei defineix com a empresaris o professionals les persones que duguin a terme activitats empresarials o professionals que impliquin l'ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis. Si és el cas, les seves vendes de productes tèxtils es consideren lliuraments de béns subjectes a l'IVA quan es realitzin en el territori d'aplicació de l'impost.

Per a més informació, contacti amb els nostres assessors al 93 870 64 08 o bé, a través del nostre correu electrònic agora@agora-sa.com