Skip to main content

Eines legals per reclamar un deute

Eines legals per reclamar un deute

En l'àmbit de la reclamació de deutes, existeixen diverses eines legals disponibles per abordar aquest tipus de situacions.
reclamacio deute

En l'àmbit de la reclamació de deutes, existeixen diverses eines legals disponibles per abordar aquest tipus de situacions. En aquest context, es presenten dues vies fonamentals: la reclamació extrajudicial i la via judicial. Per una banda, la primera es destaca pel seu enfocament amistós i eficient, oferint una alternativa ràpida i econòmica abans de recórrer a procediments judicials. D’altra banca, la segona, a través del Judici Monitori, ofereix un procés àgil i directe per a la recuperació de deutes. A continuació, es detallen amb major profunditat:

Via extrajudicial: La reclamació extrajudicial és un tràmit que té com a objectiu intentar resoldre el conflicte de forma amistosa.

  • Molt recomanable com a pas previ a la via judicial.
  • Forma ràpida i econòmica per a reclamar deute.
  • Comunicació fefaent (burofax) per reclamar determinades pretensions.
  • Interrupció del termini de prescripció.

Via judicial: La reclamació per via judicial consisteix en instar i exercitar un dret davant dels òrgans de justícia, per tal d’obtenir determinades pretensions i/o el reconeixement d’un dret. El Judici Monitori és un procediment especial dirigit concretament per a reclamar el cobrament d’un deute dinerari.

  • Procediment àgil i senzill per reclamar un deute.
  • El deute ha de ser dinerari, líquid, determinat, vençut i exigible.
  • El creditor ha d’acreditar documentalment el deute reclamat.
  • El deutor tindrà un termini de 20 dies per atendre el pagament o oposar-se.
  • En cas d’oposició del deutor, el procediment es transformarà en Judici Verbal o Judici Ordinari, segons la quantia que es reclami.
  • El creditor podrà sol·licitar directament l’execució si el deutor no paga ni s’oposa en termini.

Necessites assessorament legal per a la reclamació d'un deute? Contacte amb nosaltres trucant al 938 706 408 enviant un correu a agora@agora-sa.com