Skip to main content

Noves mesures fiscals per millorar l'eficiència energètica i afavorir l'ús d'energies renovables.

Noves mesures fiscals per millorar l'eficiència energètica i afavorir l'ús d'energies renovables.

S'aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural.
energies renovables

El Reial Decret Llei 18/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural, entre altres mesures, ha introduït algunes novetats fiscals per millorar l'eficiència energètica i afavorir l'ús d'energies renovables.

IRPF

En relació amb l'IRPF, recordi que si fa obres en el seu habitatge habitual o en un habitatge que tingui arrendada per al seu ús com a habitatge o en expectativa de lloguer, pot gaudir d'alguna de les següents deduccions:

  • Calefacció i refrigeració. Una deducció del 20% de les quantitats que satisfaci per obres que redueixin almenys un 7% la demanda de calefacció i refrigeració de l'habitatge. Anotació. La base màxima de deducció anual és de 5.000 euros.
  • Consum energètic. Un 40% de les quantitats satisfetes per obres que redueixin almenys un 30% el consum d'energia primària no renovable (carbó, gas natural, petroli...) o bé que arribin a aconseguir una qualificació energètica de l'habitatge de “A” o “B”. La base màxima de deducció anual és de 7.500 euros. Anotació. En cas d'edificis d'habitatges (comunitats de propietaris) també és aplicable una deducció del 60% per les obres que redueixin el consum energètic. La base màxima anual de deducció en aquest cas és de 5.000 euros per propietari.

Doncs bé, s'ha ampliat en un any el termini per dur a terme aquestes obres i gaudir de les deduccions indicades:

  • En cas d'habitatges, ara les obres podran dur-se a terme fins al 31 de desembre de 2023 (abans aquest termini finalitzava el 2022).
  • I en cas d'edificis d'habitatges, fins al 31 de desembre de 2024 (abans fins a finals de 2023).

Impost de societats

En relació amb l'Impost de societats, s'ha establert un nou incentiu de llibertat d'amortització per a les empreses que inverteixin en instal·lacions destinades a l'autoconsum d'energia procedent de fonts renovables que, entre altres requisits, siguin posades a la disposició de l'empresa a partir del 20 d'octubre de 2022 i entrin en funcionament el 2023.

Aquestes instal·lacions podran ser amortitzades lliurement, sempre que, durant els 24 mesos següents a la data d'inici del període impositiu en què entrin en funcionament, la plantilla mitjana total de l'entitat es mantingui respecte de la plantilla mitjana dels 12 mesos anteriors.

La quantia màxima de la inversió que podrà beneficiar-se d'aquest règim de llibertat d'amortització és de 500.000 euros, no sent aplicable aquest incentiu sobre els edificis.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com