ÀREA CONSULTORIA

ÀREA CONSULTORIA

És convenint revisar de forma periòdica si l'estructura societària s'adapta a les necessitats reals de l'entorn familiar i dels negocis segons les circumstàncies.

Empresa familiar

Descripció

Empresa i família son dos conceptes que van íntimament lligats en molts dels casos, per això proposem realitzar una planificació patrimonial, un Protocol de Continuïtat i l'anàlisi dels conflictes que puguin sorgir.

És convenient revisar de forma periòdica si l'estructura societària s'adapta a les necessitats reals de l'entorn familiar i dels negocis segons les circumstàncies. Assessorem sobre la millor manera de protegir el patrimoni empresarial i familiar creant noves estratègies i polítiques fiscals. Ajudem a optimitzar fiscalment tots aquells actius que constitueixin part del patrimoni, ja siguin immobles, productes financers, etc i establim sistemes de control i gestió. Elaborem noves polítiques de liquidesa per la família i elaborem mapes de risc bancaris, laborals, fiscals o mercantils segons els criteris empresarials a seguir, complint les normatives legals i vigents.

En el Protocol de Continuïtat, s'optimitza l'estructura interna segons els objectius, circumstàncies i decisions familiars, elaborant un protocol que garanteixi la futura continuïtat de l'empresa des dels punts de vista accionarial, empresarial i familiar.

En el moment en que poden aparèixer conflictes, orientem les parts implicades a buscar la millor solució possible a partir de reunions conjuntes i individualitzades.

Servei
 • Planificació Patrimonial
 • Protocol de Continuïtat
 • Anàlisi de Conflictes

 

Consultoria internacional

Descripció

L'augment de les exportacions fa que cada vegada més empreses dediquin part dels seus esforços a l'expansió internacional. Amb aquest fet és necessari que l'empresa rebi un assessorament en els diferents àmbits que poden afectar. Des de la fiscalitat internacional dels diferents països, aplicació de convenis d'intercanvi d'informació, desplaçament de treballadors de l'estranger o contacte amb entitats de caire internacional.

Serveis
 • Compliment de les declaracions dels No Residents a la fiscalitat estatal.
 • Fiscalitat Internacional
 • Convenis d'Intercanvi d'Informació
 • Convenis de Seguretat Social Fiscalitat de No Residents
 • Desplaçament de treballadors
 • Contacte amb entitats internacionals

Consultoria

Descripció

Amb l’anàlisi rigorós de l’estat econòmic i financer de l’empresa, la simulació d’escenaris estratègics i amb l’execució de previsions econòmic-financeres, aconseguim potenciar els factors clau que garanteixin el futur dels nostres clients amb l’objectiu d’aconseguir la màxima rendibilitat.

Amb l’estudi global de l’empresa i de la situació del mercat busquem la potenciació de la capacitat d’adaptació dels nostres clients per mitjà de les estratègies empresarials més adients.

Hem estat nomenats recentment Ambaixadors Econòmics de la Confederació Empresarial Andorrana, fet que reafirma la nostra aposta per a la internacionalització de les empreses.

Serveis
 • Anàlisi econòmic i financer Estudis d'inversions
 • Plans estratègics
 • Plans de viabilitat
 • Recerca de finançament
 • Estudis de mercat
 • Definició d'estratègia d'expansió
 • Definició de processos
 • Estudi de costos
 • Valoració d'empreses
 • Estudi i implementació de franquícies

 

 

 

Formació

Descripció

Elaborem una anàlisi personalitzada de les necessitats formatives de l'empresa, dissenyem plans de formació a mida i avaluem el seu abast amb l'objectiu de detectar accions de millora.

 

 

Serveis

Àrees de formació:

 • Desenvolupament formació in-company a mida
 • Programa de desenvolupament de líders
 • Sensibilització sobre el Pla d'Igualtat
 • Processos de Recursos Humans
 • Tècniques professionals de negociació
 • Altres formacions específiques

   

  Comunicació

  Descripció

  El departament de comunicació i màrqueting digital actua com un partner real amb l’organització. Tenim el compromís d'integrar-nos com un membre més de la plantilla i oferir solucions digitals alineades amb els objectius de negoci plantejats.

  Definim i desenvolupem marques a través de l'experiència i la creativitat. Des de la creació d’una pàgina web corporativa fins a la gestió de xarxes socials. Dissenyem estratègies digitals personalitzades per crear marques sòlides des d’una perspectiva professional i humana. Donem una resposta adaptada a les necessitats actuals per esdevenir una organització més competitiva. Gestionem les diferents accions de màrqueting per posicionar, comunicar i connectar amb l’audiència i així, augmentar les oportunitats de venda.

  www.katharastudio.com

  Serveis
  • Estratègia digital de marca
  • Gestió de les Xarxes Socials
  • Disseny i desenvolupament web 
  • Posicionament web
  • Publicitat online
  • Estratègia de continguts
  • Email màrqueting
  • Reputació Online 
  • Disseny gràfic i branding
  • Fotografia i vídeo producció
  • Registre de marques
  • Benchmarking
  • Mystery Shopping

  Estalvis i Inversions

  Descripció

  Un departament dedicat especialment per assessorar des del primer moment en que es comença a estalviar aconseguint donar rendiment als estalvis actuals fins a la jubilació, tenint en compte la quota d’autònoms o bé la nòmina i les possibilitats de cadascú.

  Realitzem estudis personalitzats ja sigui a treballadors o autònoms i determinem l’estlavi necessari per a cada família perquè a la jubilació segueixin mantenint el mateix nivell de vida que fins ara. Calculem la pensió aproximada que es tindrà en el futur i assessorem des del primer moment en tot el procés.

  Independentment del perfil inversor de cada client, ja sigui més arriscat com conservador. Per aquells clients que tinguin especial interès en invertir o estalviar ja sigui en borsa o en productes variables i vulguin aconseguir rentabilitats més elevades o bé per aquells que busquin una rentabilitat més moderada i estable.

  Els nostres especialistes en estalvi-inversió assessoren tant en productes asseguradors com bancaris, aconseguint el millor producte segons cada perfil i necessitat del client.

  Serveis
  • Fons d’inversió
  • Plans de Pensions
  • Unit Linked
  • PIES variable i garantitzat
  • Rendes vitalícies
  • Altres estalvis garantits
  • Carteres i compte de valors
  • Comptes corrents, plaços fixes i dipòsits