Oferta 2

RESPONSABLE DEPARTAMENT D'ENERGIA

Important empresa dedicada a les instal·lacions integrals ubicada a sant Just Desvern precisa incorporar al seu equip un/a:

RESPONSABLE DEPARTAMENT D'ENERGIA

FUNCIONS

 • Responsabilitzar-se del departament de serveis energètics, segons els objectius del Pla Estratègic a desenvolupar conjuntament amb la Direcció, tenint en compte els aspectes comercial, tècnic i de producció.

Àrea comercial

 • Participar en la creació i desenvolupament del Pla Comercial, establint setmanalment la planificació de les visites i gestions a realitzar en funció de les prioritats.
 • Fer seguiment del grau de satisfacció dels clients d'acord amb el procediment de qualitat establert segons la ISO 9001

Oficina tècnica

 • Analitzar i filtrar les sol·licituds de pressupost rebudes, prioritzant aquells clients de contrastada solvència econòmica.
 • Revisar els aspectes tècnics del contracte amb el client
 • Supervisar els projectes i/o pressupostos donant suport en la pròpia realització, en cas que sigui necessari

Producció

 • Analitzar amb el cap d'obres la planificació de les noves obres i presentar-la a Gerència per a la seva aprovació
 • Assignar el recursos tècnics i humans necessaris per a realitzar els pressupostos adjudicats en funció de la carrega de treball.

 

PERFIL

 • Titulat/da universitari/a de grau en àrees de ciències o enginyeries.
 • Es valorarà un bon nivell d'anglès.
 • Experiència mínima d'un any treballant en una posició similar
 • Capacitats tècniques, relacions humanes, lideratge i motivació d'equips de treball, planificació, control econòmic

 

CONEIXEMENTS NORMATIUS

 • Regulació del sector energètic (Mercat elèctric i de gas, tarifes, eficiència, auditories, renovables...)
 • Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis,
 • Reglament de gas,
 • Reglament de baixa tensió,
 • Codi tècnic de l'edificació,
 • Auditories energètiques. Certificats energètics. ISO UNE 50001