Skip to main content

Les empreses de més de 50 persones treballadores hauran d’implantar un canal de denúncies

Les empreses de més de 50 persones treballadores hauran d’implantar un canal de denúncies

Un canal de denúncies extern és un canal de comunicació que una entitat pública o privada haurà d’establir per recollir les denúncies verbals o per escrit sobre els il·lícits que es produeixin dins d’una entitat empresarial. 
canals denuncia

Què és un canal de denúncia?

Un canal de denúncies extern o, de manera més exacta, el canal de denúncies gestionat de forma externa, és el canal de comunicació que una entitat pública o privada haurà d’establir per recollir les denúncies verbals o per escrit sobre els il·lícits que es produeixin dins d’una entitat empresarial. 

És obligatori el canal de denúncies per a les empreses?

D'acord amb la Directiva Whistleblowing i la llei de protecció del denunciant de corrupció, que transposa aquesta normativa europea a l'ordenament jurídic espanyol, les empreses amb 50 o més empleats han de complir amb l'obligació del canal de denúncies i implementar aquesta eina, seguint els requisits disposats per la normativa.

A més de les dues normatives esmentades, hi ha altres lleis que obliguen a les empreses a tenir implementat un canal de denúncies, com són el Codi Penal, que estableix el canal de denúncies com a requisit del pla de prevenció de delictes penals, la Llei d'Igualtat dins dels plans d'igualtat, la Llei del Blanqueig de Capitals o la Llei de protecció integral de la infància i l'adolescència per a empreses de l'àmbit esportiu, oci o educatiu que comptin amb la presència de menors.

Així mateix, qualsevol empresa que decideixi adoptar la norma ISO 37301 sobre sistemes de gestió de compliance, també té l'obligació d'implementar un canal de denúncia intern.

Les empreses de més de 50 persones treballadores hauran de tenir el canal de denúncies abans de l'1 de gener de 2023. Si l'empresa és de més de 250 o més, es disposarà de 3 mesos des que la llei de protecció del denunciant s'aprovi. 

Terminis d'implantació

Les empreses tenen els següents terminis per a implementar el canal de denúncies obligatori:

  • Les empreses amb 250 o més treballadors/es, tindran 3 mesos per a fer-ho des del moment en què la llei de protecció del denunciant entri en vigor.
  • Les empreses de 50 a 249 treballadors/es tindran fins a l'1 de gener de 2023 per a implementar el canal de denúncies (sempre que la llei s'aprovi durant el 2022).
  • Les empreses de més de 50 treballadors/es, des del 17 de desembre de 2021, estan obligades a disposar d'un canal de denúncia.

 

Per a més informació, contacta amb els nostres agents d’Igualtat al 93 870 64 08 o enviant un correu electrònic a agora@agora-sa.com