Skip to main content

La interpretació flexible de la llei pels Tribunals en la Llei de la Segona Oportunitat

La interpretació flexible de la llei pels Tribunals en la Llei de la Segona Oportunitat

L’Audiència Provincial de Barcelona ha determinat que una persona física deutora pot sol·licitar el concurs de creditors, si està en una situació d’insolvència, encara que únicament tingui un únic creditor.
llei segona oportunitat

El dia 7 de juny de 2021 la Secció d’Estadística del Consejo General del Poder Judicial publicava que en el primer trimestre del 2021 s’han presentat 4.925 concursos de creditors arreu d’Espanya (tant concursos de persones físiques empresaris, de no empresaris, com empreses); un 50,4% més que en el mateix període que l’any anterior.

Per la seva banda, Catalunya ha estat la Comunitat Autònoma on més concursos de persona física no empresaris s’han sol·licitat durant el referit període. Això suposa una quota del 27,14% del total de l’Estat. D’igual manera ha succeït amb els concursos de persona física empresaris o d’empreses sol·licitats a Catalunya, amb una quota del total del 34,12%.

Els concursos de creditors de persona física (recordem que es el procediment que se segueix en la Llei de la Segona Oportunitat) son eines per donar una nova oportunitat a les persones insolvents i que poden arribar a ajudar als creditors a cobrar una gran part del seu crèdit.

Recentment, l’Audiència Provincial de Barcelona ha determinat que una persona física deutora pot sol·licitar el concurs de creditors, si està en una situació d’insolvència, encara que únicament tingui un únic creditor.

La doctrina jurisprudencial venia entenent de forma implícita que una sol·licitud de concurs amb un únic creditor es podia admetre pel Jutjat; l’Audiència Provincial de Barcelona ho ha ratificat. El requisit objectiu per poder sol·licitar el concurs es la situació d’insolvència, no el nombre de creditors.

Malgrat això, es cert que l’article 465.2 del Text Refós de la Llei Concursal estableix que una de les causes de la conclusió del concurs es l’existència d’un únic creditor, però l’Audiència Provincial fa una interpretació flexible d’aquest precepte i indica que es podrà concloure en el moment que l’Administrador Concursal, un cop declarat el concurs i havent fet la llista de creditors, se cerciori de l’existència d’un únic creditor.

D’aquesta forma, constatem de nou la voluntat dels jutjats i tribunals que duen expedients de la segona oportunitat d’interpretar la Llei Concursal de forma flexible, de manera que s’esgotin totes les possibilitats per a què el deutor pugui acollir-se a aquesta i pugui gaudir en el tràfic econòmic d’una segona oportunitat.