Skip to main content

Aquest mes de setembre entra en vigor el nou impost sobre el CO₂ dels vehicles

Aquest mes de setembre entra en vigor el nou impost sobre el CO₂ dels vehicles

Aquest mes de setembre comença el període de pagament de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO₂) dels vehicles de tracció mecànica, un tribut propi de la Generalitat de Catalunya.
Impost vehicles

Aquest mes de setembre comença el període de pagament de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO) dels vehicles de tracció mecànica, un tribut propi de la Generalitat de Catalunya. El nou tribut preveu taxar la contaminació per lluitar contra el canvi climàtic i recaptar diners que es destinin a objectius sostenibles i accions per la millora de l’entorn com per exemple, fomentar les energies renovables, la compra de cotxes menys contaminants, etc.

Aquest impost verd serà gestionat per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i estarà alineat amb la fiscalitat ambiental que promou la Unió Europea amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS).

 

Qui ha de pagar aquest impost?

  • Les persones físiques i jurídiques que siguin titulars d’un vehicle, sigui un turisme, una furgoneta o una motocicleta amb domicili fiscal a Catalunya el 2020.
  • Les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya però, que tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant l’any 2020.

Qui està exempt de tributar?

  • Els vehicles 100%  elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones.
  • Tampoc tributaran els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributaran. 
  • Queden fora les ambulàncies, els vehicles oficials i els adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Consulta a través d’aquest enllaç si el teu vehicle està afectat per aquest import.

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com