Skip to main content

30 de setembre, última oportunitat per escollir la base de cotització a la Seguretat Social per a autònoms/es

30 de setembre, última oportunitat per escollir la base de cotització a la Seguretat Social per a autònoms/es

Les persones treballadores autònomes que vulguin modificar la seva base de cotització disposen fins al pròxim 30 de setembre per comunicar-ho.
base cotización

Segons el RDL 13/2022, de 26 de juliol, publicat al BOE el dia 27 de juliol de 2022, on s’estableix un nou sistema de cotització per a treballadors per compte pròpia o autònoms, s’informa entre d’altres, que les persones treballadores autònomes que vulguin modificar la seva base de cotització disposen fins al pròxim 30 de setembre per comunicar-ho.

S’ha de tenir en compte que els efectes d’aquesta modificació, seran efectius a partir de l’1 d’octubre de 2022 i que l’elecció de la base afectarà tant a la quantia de quota mensual a suportar, com a la quantia de les prestacions de malaltia, accident, cessament activitat, maternitat i jubilació que es tingui dret a percebre.

Un altre aspecte a tenir en compte de cara a prendre aquesta decisió, i que estableix el mateix Real Decret és que, a partir de l’1 de gener de 2023 es començarà a aplicar el nou sistema de cotització, on el paràmetre principal per calcular la base de cotització seran els ingressos reals de cada persona autònoma/autònoma societària.

La Seguretat Social permetrà mantenir pel 2023 les mateixes bases de cotització que l’últim trimestre 2022, sempre que aquestes siguin superiors al promig d’ingressos de les seves activitats durant els dies d’alta de l’any 2023. Per defecte, la Seguretat Social, mantindrà les bases de cotització actuals, per tant, en el cas de ser convenient o es vulgui modificar voluntàriament, cal fer la comunicació abans que finalitzi aquest mes.

L’equip d’Àgora, resta a la seva disposició per realitzar la tramitació de la modificació citada anteriorment. Preguem que es posin en contacte amb nosaltres abans del proper dia 23 de setembre 2022 per poder garantir la comunicació en termini.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com